Kontakt

Jesper Eidem
Carsten Niebuhr Afd. for Nærorientalske Studier
Københavns Universitet
Snorresgade 17-19
2300 København S
Denmark

email: je@hum.ku.dk
tel. +45 35329601/ +45 35328900
fax +45 35328916