De Tidligste Spor

På toppen af Aushariye er tykke lag fra jernalderen, som forsegler de tidligere bebyggelser, men potteskår fundet forskellige steder på de eroderede skråninger eller i senere jordfyld viser, at stedet formentlig har været beboet helt tilbage i det 4. årt. f. Kr. Potteskårene tilhører den lokale kalkolitiske keramik-tradition.

Få hunderede meter fra Aushariye, på nordbredden af Sajour floden, ligger en lille lokalitet på en bakkekam. På overfladen er potteskår, som viser, at stedet har været beboet i samme periode, men mellem skårene er typer som knyttes til keramik-traditioner i det sydlige Mesopotamien. Fra andre steder langs Eufrat er fundet tilsvarende materiale, og udgravninger har vist, at der hér er tale om egentlige kolonier af folk sydfra, som af ukendte grunde (evt. handel?) slog sig ned vidt og bredt fjernt fra deres hjemland. Noget tyder altså på, at den lille lokalitet, kendt som Nizel Hussain, kan være en sådan “koloni”, opført nær den lokale bebyggelse på Aushariye. Vi håber i en senere sæson at undersøge denne lokalitet nærmere.

Nizel Hussain set fra Aushariyes nordskråning. På toppen er et lille moderne hus.

Mesopotamiske potteskår fra Nizel Hussain.