Den Sene Bronzealder (1600-1200 f.v.t.)

I den sene bronzealder var området omkring Karkemish og langs Eufrat i Syrien præget af konflikter mellem tidens stormagter: det hitittiske rige i Anatolien, Mitanni riget i det nordlige Mesopotamien, og interventioner helt fra Ægypten, som havde kontrol med dele af Levanten.

Det ældste lag fra denne periode på Aushariye (i område G) er bygget lige oven på de brændte rum i lag VI. Tilsyneladende har man skåret toppen af hustomterne ned og anvendt de gamle mure til fundamenter for nye huse. Fundene viser, at dette lag stammer fra den tidlige del af perioden, hvor området var en del af det hurritisk-dominerede Mitanni rige.

Plantegning af område G med ruinerne af lag VI-V (flankeret af
stenterrassen anlagt i lag VII, oven på hvilken rester af teglsten
fra jernalderen, formentlig lag III).

Større Billede »

Randskår fra bæger med bemalet dekoration (såkaldt
“Nuzi vare”, opkaldt efter fundsted i det nordlige Irak),
karakteristisk for den sene bronzealder.

Fragment af perforeret rør af bronze. Sådanne rør
blev anvendt som bundstykke for sugerør som man
brugte til at drikke øl og vin.
Røret siede evt. insekter samt urenheder i drikken fra.

Fragment af terracotta figur af en nøgen kvinde. Man
ved ikke præcist hvad sådanne figuriner har været
anvendt til, men den mest sandsynlige teori går ud på,
at de blev brugt ved helbredende ritualer, og derpå
kasseret.

Oven på lag V er endnu et lag fra den sene bronzealder, men det er dårligt bevaret i område G, og det kan ikke dateres præcist endnu. Dette lag (IV) efterfølges direkte af de ældste lag fra jernalderen, men måske er sekvensen på dette erosions-udsatte hjørne af Aushariye ikke komplet bevaret.